Hotellien sisustussuunnittelu

”Mitä tahansa voitkaan tehdä tai unelmoida… aloita se. Rohkeudessa on nerokkuutta, voimaa ja taikaa.” – J. W. von Goethe

Yritystilojen hyvä suunnittelu lisää viihtyvyyttä ja hyvinvointia

Huolellinen työympäristön suunnittelu lisää viihtyvyyttä ja luo samalla vahvan mielikuvan yrityksestä asiakkaille. Käyttäjä- ja asiakasystävälliset funktionaaliset tilat helpottavat toimintoja ja liikkumista sekä ovat helppo pitää puhtaana, mikä tehostaa yritystoimintaa. Akustiikalla ja valaistuksella on tärkeä osuus kokonaisuudessa. Onnistuneella sisustussuunnittelulla on useita myönteisiä vaikutuksia yrityksen menestykseen, sillä se:

 • sitouttaa työntekijöitä ja lisää työtehokkuutta
 • parantaa yhteishenkeä
 • luo turvallisuutta
 • edistää työntekijöiden terveyttä ja vähentää poissaoloja
 • houkuttelee uusia työntekijöitä
 • vahvistaa yrityksen imagoa
 • houkuttelee yhteistyökumppaneita ja maksavia asiakkaita
 • saa yrityksen jäämään mieleen, antaa elämyksiä ja kutsuu palaamaan
 • vähentää energiankulutusta ja
  helpottaa kiinteistön ylläpitoa ja siivousta.

Onnistunut muutos sisustuksessa tuo onnellisuutta ja hyvinvointia kaikille tilojen käyttäjille!

Hotellien sisustussuunnittelu kasvattaa parhaimmillaan asiakasarvoa ja kannattavuutta

Hotellin sisääntulotilaan pätee sama fakta kuin toimitilan sisääntulotilaan – se on hotellin käyntikortti! Sisääntuleva asiakas saa ensivaikutelman hotellista jo sisääntullessa. Se on kohtaamistila, jonka sisustus parhaimmillaan vahvistaa valittua yritysimagoa ja brändikokemusta. Kun sen sisustus on kutsuva ja uniikki jää yritys myös mieleen.

Albaplus ravintolakalusteet

Hotellisuunnittelu noudattaa pitkälti samaa kaavaa kuin risteilijäsuunnittelu. Molemmista löytyy respa, majoitustilat, ravintolatilat, lounge, kokoustilat, juhlatilat, tuotemyyntitilat, hoito- ja viihdepalveluja – eli useita monitoimi- ja kohtaamistiloja. Hotellin, kuten ravintolankin, tilat voivat taipua eri tyyppisiin ruokailuajankohtiin ja tarjoiluihin. Tämä asettaa tilankäytölle omat vaatimuksensa. Respan alueelta voi löytyä baari- ja kahvilamyyntiä, joten monen toiminnan yhteen sovittaminen vaatii hyvää suunnittelua myös aulatilan sisustukselta. Juuri tämänkaltaiset erityistarpeet osaamme ottaa huomioon vaativiakin kohteita suunnitellessa. 

Nykyään majoitustiloihin etsitään uudenlaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja sekä kodinomaisuutta ”olohuoneineen”, joilla halutaan erottautua kilpailijoista. Otamme huomioon niin erottautumistekijät kuin monitoimitilojen erityistarpeet vaativiakin kohteita suunnitellessamme niin, että tiloista tulee mahdollisimman turvallisia, ekologisia, toimivia, käyttäjälähtöisiä ja uniikkeja.

Julkinen tila ja hotellitila työympäristönä

Julkiset tilat ja hotellit ovat monien ihmisten työympäristöjä. Niiden suunnittelussa tulee huomioida turvallisuus, esteettömyys, toimivuus, käyttäjälähtöisyys ja työergonomia niin myös työntekijöiden näkökulmasta kuin tilojen käytettävyyden kannalta. Se miten huomioimme nämä hyvän työympäristön edellytykset sisustus- ja tilasuunnittelussa, voit lukea täältä.

Onnistuneella sisustussuunnittelulla on useita myönteisiä vaikutuksia liiketoiminnan kannattavuuteen, sillä se tuo onnellisuutta ja hyvinvointia kaikille tilojen käyttäjille niin työntekijöille kuin asiakkaille!

Tarkastellaanpa seuraavaksi hyvän sisustuksen merkitystä julkisen tilan ja hotellitilan asiakkaille!

Hotellin ja julkisen tilan esteettömyys

Laadukas ympäristö on esteetön ja kaikille sen käyttäjille toimiva. On tärkeää, että julkinen tila tai majoituksen yleiset tilat mahdollistavat yhdenvertaisen käytettävyyden ihmisen toimintakyvystä huolimatta. Meidän ihmisten toimintakykyä alentavia kehon tai aistien vammoja, sairauksia ja häiriöitä ilmenee niin monella, että tilan käytettävyyttä ei voi suunnitella vain täysin terveitä asiakkaita tai työntekijöitä ajatellen. Kenen tahansa toimintakyky voi yllättäen muuttua, ei ainoastaan ikääntyvien.

Esteettömyys on hyvin laaja käsite. Sisustus- ja tilasuunnittelulla perehdymme huolella fyysisen esteettömyyden lisäksi myös mm. aistiesteettömyyteen sekä näkemis- ja kuulemisympäristöjen esteettömyyteen.

Moniaistinen hotellin sisustus

Vaikka hotellissa olisikin moniaistinen sisustus, voi se olla samanaikaisesti myös mahdollisimman aistiesteetön. Moniaistisuus edesauttaa kaikkien aistien häiriöttömän toiminnan niin ärsykkeettömästi kuin mahdollista. Moniaistinen ja aistiesteetön sisustus on viihtyisä, kutsuva, harmoninen, rauhoittava ja pehmeä.

Voit lukea mitä olemme kirjoittaneet aiemmin moniaistisuudesta blogijulkaisussamme: Moniaistisuuden huomioiminen materiaalivalinnoissa

Hotellin ruokailuryhmä Presotton kalusteet

Hotellihuone on hotellin ydintuote

Hotellihuone on hotellin kannattavuuteen eniten vaikuttava tekijä. Se luo asiakasarvoa. Hotellihuoneen houkuttelevuuteen sen sijaan vaikuttaa sen sisustus kokonaisuudessaan. Siihen kuuluu kaikki pinnat, ikkunat näkymineen, akustiikka, materiaalit, valaistus, värit, kalusteiden toimiva sijoittelu ja itse kalusteet, siisteys, tuoksut…. kaikki! Näistä taasen tärkein houkuttelevuuteen vaikuttava tekijä on hotellihuoneen vuode. Majoittuessa halutaan hyvät yöunet.

Hotellihuoneen vaaleasävyinen sisustus Presotton huonekaluilla.

Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet säätää huoneen tunnelmaa kunkin asiakkaan yksilöllisen maun mukaan, tulee olemaan enenevässä määrin erittäin tärkeä kilpailutekijä. Sisustusteollisuus kehittää uudenlaisia älymateriaaleja tulevaisuuden markkinoille. 

Kokeneina tilasuunnittelijoina erityisosaamistamme on monen asian yhdistäminen suunnittelussa toimivaksi ja houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Hotellihuonekin on monitoimitila, jossa nukutaan, tehdään töitä, katsellaan televisiota, luetaan, syödään, pukeudutaan, peseydytään ja laittaudutaan.

Majoitus ja allergia

Allergiahuoneiden mahdollistaminen asiakkaille osoittaa ihmisten moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostamista, siis asiakkaan arvostamista.

Hyvä sisäilma, pölyttömyys ja siisteys on edellytys allergiahuoneelle. Hotellihuoneen tuotteiden valinnassa onkin oltava tarkkana, että ne täyttävät majoitusliiketoiminnalta vaaditut kriteerit. Niiden tulee olla vähäpäästöisiä, pölyämättömiä ja mahdollisesti allergiatunnuksen omaavia sertifioituja ja hyväksyttyjä materiaaleja. Hajusteettomuus ja kosketusallergiat tulee huomioida yhtäläisesti hotellihuoneen suunnittelussa.

Allergiat ovat meille tuttuja, siksi ymmärrämme huomioida kyseisen haasteen suunnittelussa.

Aistiesteetön hotellihuone

Aistiesteetön hotellihuone voisi olla hyvä myyntivaltti hotellille. Aistiesteetön ympäristö on eduksi kaikkien hyvinvoinnille. Yllättävän paljon löytyy aistisäätelyn häiriöitä omaavia ihmisiä (jopa joka kymmenes) mutta myös erityisherkkiä (jopa joka viides koko väestöstä). Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus, ei sairaus. Sitä löytyy enemmän lapsiperheissä, vammaisissa, autismin kirjon ihmisissä mutta ei ainoastaan. Erityisherkkä reagoi voimakkaasti esimerkiksi ympäristön valoihin, ääniin ja visuaalisiin ärsykkeisiin.

Koska meiltä löytyy omakohtaista kokemusta myös erityisherkkyyksistä, osaamme suunnittelijoina kiinnittää huomiota tilojen aiheuttamaan kuormittavuuteen.

Aulakalusteet, hotellikalusteet ja julkisen tilan kalusteet

Suunnittelemme tiloja asiakkaan budjettiin, tarpeisiin, toiveisiin ja tavoiteltuun ilmeeseen sopivilla tuotteilla oli ne minkä brändin tuotteita tahansa. Tarvittaessa ehdotamme, tarjoamme ja toimitamme kalusteita mm. edustamamme valmistajan Albaplusin valikoimasta.

Voit tutustua heidän hotelli- ja julkisen tilan kalusteisiin täällä. Lisäksi hotelliympäristöön sopivia kalusteita löytyy edustamaltamme valmistajalta Estel. Päämiehemme Presotton kodin pehmustetuista istuimista osan saa tilattua paloturvallisena.

Albaplus hotellikalusteet

Hotellialan oppikirja ”Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus, 2022”

Sisustusarkkitehtia Virve Värjy-Krookia pyydettiin toistamiseen mukaan syksynä 2022 julkaistuun hotellialan oppikirjan ”Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus” sisällön tuottamiseen erityisen suurella oman ammattialansa asiantuntijapanoksella.

Kirja perehdyttää lukijan mm. hotellihuoneen suunnitteluun ja sisustukseen, joka tuo erityisesti asiakasarvoa hotellille. Virven osuus sisällön tuottamisessa liittyi vain hotellin sisustukseen ja se oli aiempaa isompi. Hän toimitti uudistettuun hotellialan kirjaan runsaasti laadukasta kuvamateriaalia teksteineen edustamaltamme kalustevalmistajalta Presottolta, joka on vuosikymmenten aikana erikoistunut kansainvälisten hotellien contract -toimituksiin.

Sen lisäksi Virve tuotti asiasisältöä, sen täydennystä tai asiantuntevaa konsultointia seuraaviin kirjan aiheisiin:

Kappale 2 ”Sisustustyylit”:

 • Sisustustyylit eri aikakausina
 • Suomalaista sisustusmuotoilua ja designia 1950 – 2000 -luvuilla
 • Skandinaavinen sisustustyyli
 • Italialainen muotoilu
 • Italialainen kalustevalmistaja Presotto
 • Sisustustyylitermistöä

Kappale 3 ”Hotellin tuotteet”:

 • Aulatilat
 • Hotellihuoneen sisustus, kalustus ja somistus
 • Korkean varustetason hotellihuoneen kustannukset
 • Hotellihuoneen viihtyisyystekijöitä
 • Hotellihuoneen uudenlaiset sisustusta mullistavat teknologiat

Oppikirjan teksteistä on vastannut Mirja Rautiainen sekä asettelusta Mika Siiskonen. Kirjan kustantaja on Restamark Oy, paino Hansaprint Oy 2022. Kattavaa 800 sivun oppikirjaa voi tilata Restamarkin sivustolta.

Virve tuotti aineistoa aikaan, jolloin yrityksemme nimi oli Artesisustus Värjy Virve. Nimi mikä näkyy tekijätiedoissa ensimmäisen painosarjan kirjakappaleissa. Myöhempiin painosarjoihin nimi on korjattu nykyisellä yritysnimellä Design Virve Värjy Oy.

Saammeko toimia hotellinne, tietyn tilanne tai hotellihuoneenne sisustuksen asiantuntijasuunnittelijoina? Toimimme tarvittaessa muiden kollegojen ja erikoissuunnittelijoiden (arkkitehti-, sähkö- ja lvis -suunnittelijat) kanssa.

Sovitaan Teams -tapaaminen ja tutustutaan lisää!

Laajat yritystilojen ja toimistotilojen suunnittelupalvelut

Yritystilojen sisustusarkkitehtisuunnitteluni sisältää niin konsepti- ja tilasuunnittelun kuin tekstiilien, kiintokalusteiden, pintamateriaalien ja muiden elementtien suunnittelun ja toteutuksen valvonnan. Kun jokainen osa-alue on mietitty tarkkaan, lopputulos kestää ja palvelee vuosia työntekijöidesi ja asiakkaittesi mukavuutta.

Suunnitelmissa haen kuhunkin tilaan ja yritykseen sopivan kokonaisuuden materiaaleineen. Valinnassa otan huomioon, että materiaalit ovat helposti siivottavat, kestävät kovaa kulutusta, ovat ympäristöystävällisesti tuotettu ja että ne eivät ole terveydelle haitallisia.

Asiakkaani kertovat

Asiakasprojekti: Merima Oy

Tässä toimitilakohteessa suunnittelimme uusiksi kohtaamistilat eli sisääntulon, ruokailu- ja taukotilan, keittiön sekä neuvotteluhuoneen ja vessat. Projektin toteutuksessa kulminoituu suunnittelutavoitteemme yhdistää monia toimintoja monille käyttäjille niin, että tilojen käyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa, kulkuväylät riittävän moninaiset, valaistus monipuolista, tilat jaettu eri tarkoituksiin. Tyylikäs sisustuksen ilme materiaaleineen sekä väreineen vahvistaa yritysimagoa ja osaltaan antaa viitteitä yrityksen toimialasta.

Lue asiakasprojektista lisää »

Asiakasprojekti: Merima Oy

Tässä toimitilakohteessa suunnittelimme uusiksi kohtaamistilat eli sisääntulon, ruokailu- ja taukotilan, keittiön sekä neuvotteluhuoneen ja vessat. Projektin toteutuksessa kulminoituu suunnittelutavoitteemme yhdistää monia toimintoja monille käyttäjille niin, että tilojen käyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa, kulkuväylät riittävän moninaiset, valaistus monipuolista, tilat jaettu eri tarkoituksiin. Tyylikäs sisustuksen ilme materiaaleineen sekä väreineen vahvistaa yritysimagoa ja osaltaan antaa viitteitä yrityksen toimialasta.

Lue asiakasprojektista lisää »

Ota yhteyttä

Lisää työviihtyvyyttä ja vahvista brändiäsi käytännöllisillä ja tyylikkäillä yritys- ja toimistotiloilla. Ota yhteyttä ja suunnittelemme juuri sinun yritystäsi parhaiten palvelevan, raikkaan ja toiminnallisen ratkaisun!