Ravintolatilojen suunnittelu

”Kauneus on puoliruokaa”

Ravintolatilojen houkuttelevat sisustukset ja sisätilasuunnitelmat

Aistikkaan ja houkuttelevan sisätilan luominen on taitolaji. Kuten uuden ravintolan perustaminen, myös sen suunnittelu on monivivahteinen prosessi. Suunnittelun edetessä jalostamme liikeideaa ja autan asiakastani saamaan uusia oivalluksia palvelutapoihinsa ja jopa markkinointiin. Ravintolailmeen brändäys kulkee käsi kädessä toimintastrategioiden kanssa. Vahvistan sisustussuunnittelun valinnoilla ravintolan yritysimagoa. Luon kauneutta ja aistikkuutta ravintolasisustuksen ilmeeseen.

Toimivuus on kaiken pohjana sisustussuunnittelussani. Esimerkiksi ravintolan palvelutiskin takana on useimmiten ahdasta. Se on monitoimitila, jossa on monta laitetta käytettävänä eri tarpeisiin ja niitä käyttää useampi työntekijä eri vuoroissa. Niin sujuvaan toimivuuteen kuin työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen vaikuttaa vahvasti se, miten laitteet on alueelle sijoitettu ja miten hygienian ylläpitäminen onnistuu. Otan suunnitelmassa huomioon kahvilan, ravintolan tai baarin työalueen tarpeet ja palvelumuodot. On tärkeä myös huomioida, millä konseptilla hoidetaan eri toiminnot kuten asiakkaiden sisäänohjaus ja vastaanotto, ruoan ja juoman jakelu, astioiden palautus sekä siivous. Jaan suunnitelmissani ravintolasalin toiminnot luontevasti eri vyöhykkeisiin fyysisen tilan antamien mahdollisuuksien mukaan.

Hotellitilojen huolellinen suunnittelu lisää viihtyvyyttä

Hotellin sisääntulotilaan pätee sama fakta kuin toimitilan sisääntulotilaan – se on hotellin käyntikortti! Sisääntuleva asiakas saa ensivaikutelman hotellista jo sisääntullessa. Se on kohtaamistila, jonka sisustus parhaimmillaan vahvistaa valittua yritysimagoa ja brändiä.

Hotellisuunnittelu noudattaa pitkälti samaa kaavaa kuin risteilijäsuunnittelu. Molemmista löytyy respa, majoitustilat, ravintolatilat, lounge, tuotemyyntitilat, hoito- ja viihdepalveluja – eli useita monitoimi- ja kohtaamistiloja. Hotellin, kuten ravintolankin, tilat voivat taipua eri tyyppisiin ruokailuajankohtiin ja tarjoiluihin. Tämä asettaa tilankäytölle omat vaatimuksensa. Respan alueelta voi löytyä baari- ja kahvilamyyntiä, joten monen toiminnan yhteen sovittaminen vaatii hyvää suunnittelua myös sisääntulon oleskelualueelle. Juuri tämänkaltaiset erityistarpeet osaan ottaa huomioon vaativiakin kohteita suunnitellessa. 

Asiakkaani kertovat

Asiakasprojekti: Wok Wok ravintola Easton

Yritysasiakkaitteni projekteissa otan ideoita ensisijaisesti asiakkaasta ja yrityksestä itsestään. Ideat syntyvät mm. yrityksen filosofiasta, imagosta, toimialasta, sijainnista, omistajan taustasta ja persoonasta. Ravintolatilan sisustuksen tulee kuvastaa yritysfilosofiaa, ravintolan teemaa ja toimintaa sekä tukea näitä.

Lue asiakasprojektista lisää »

Asiakasprojekti: Wok Wok ravintola Easton

Yritysasiakkaitteni projekteissa otan ideoita ensisijaisesti asiakkaasta ja yrityksestä itsestään. Ideat syntyvät mm. yrityksen filosofiasta, imagosta, toimialasta, sijainnista, omistajan taustasta ja persoonasta. Ravintolatilan sisustuksen tulee kuvastaa yritysfilosofiaa, ravintolan teemaa ja toimintaa sekä tukea näitä.

Lue asiakasprojektista lisää »

Ota yhteyttä

Suunnittelen ravintola- ja hotellikohteeseesi kansainvälistä tyylikkyyttä ja tunnelmaa vastaamaan tämän päivän tasoa. Teen tarvittaessa yhteistyötä muiden suunnittelutoimistojen kanssa. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä toimiva ja tyylikäs ratkaisu!