Toimiston tila- ja sisustussuunnittelu

”Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnellisuus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä teet, onnistut varmasti” – Herman Cain

Hyvä työympäristösuunnittelu lisää viihtyisyyttä ja työhyvinvointia

Huolellinen työympäristön suunnittelu lisää viihtyvyyttä ja luo samalla vahvan mielikuvan yrityksestä asiakkaille. Käyttäjä- ja asiakasystävälliset funktionaaliset tilat helpottavat toimintoja ja liikkumista sekä ovat helppo pitää puhtaana, mikä tehostaa yritystoimintaa. Akustiikalla ja valaistuksella on tärkeä osuus kokonaisuudessa. Onnistuneella sisustussuunnittelulla on useita myönteisiä vaikutuksia yrityksen menestykseen, sillä se:

 • sitouttaa työntekijöitä ja lisää työtehokkuutta
 • parantaa yhteishenkeä
 • luo turvallisuutta
 • edistää työntekijöiden terveyttä ja vähentää poissaoloja
 • houkuttelee uusia työntekijöitä
 • vahvistaa yrityksen imagoa
 • houkuttelee yhteistyökumppaneita ja maksavia asiakkaita
 • saa yrityksen jäämään mieleen, antaa elämyksiä ja kutsuu palaamaan
 • vähentää energiankulutusta ja
  helpottaa kiinteistön ylläpitoa ja siivousta.

Onnistunut muutos sisustuksessa tuo onnellisuutta ja hyvinvointia kaikille tilojen käyttäjille!

Laajat toimitilojen sisustuspalvelut

Toimitilojen suunnittelupalvelumme sisältää niin konsepti- ja tilasuunnittelun kuin tekstiilien, kiintokalusteiden, pintamateriaalien ja muiden elementtien suunnittelun ja toteutuksen valvonnan. Kun jokainen osa-alue on mietitty tarkkaan, lopputulos kestää ja palvelee vuosia työntekijöidesi ja asiakkaittesi mukavuutta. 

Sisustussuunnitelmissa haemme kuhunkin tilaan ja yritykseen sopivan kokonaisuuden materiaaleineen. Valinnassa otamme huomioon, että materiaalit ovat helposti siivottavat, kestävät kovaa kulutusta, ovat ympäristöystävällisesti tuotettu ja että ne eivät ole terveydelle haitallisia.

Mutta millainen on hyvä työympäristö? Se miten toimitilasuunnittelulla on mahdollista vaikuttaa hyvän työympäristön luomiseen, on siihen alla huomionarvoisia aiheita.

Käyttäjälähtöinen työympäristö

Työympäristön suunnittelussa on hyvin tärkeä lähtökohta käyttäjälähtöisyys ja yksilöllisyys.

Vietämme ison osan ajastamme työympäristössä, joten yksilön hyvinvoinnin kannalta on oleellista kyetä suoriutumaan työtehtävistä ongelmitta ja kokea voivansa hyvin työyhteisössä niin fyysisesti kuin henkisesti. Kun tila- ja sisustusratkaisuilla minimoidaan työkykyä alentavia haasteita, työnteko muuttuu tehokkaammaksi ja työpoissaolot vähenevät.

Albaplus toimitilakalusteet

Toimiva työympäristö

Työntekijän yksilöllisten tarpeiden huomiointi on toivottavaa ja ainakin osittain mahdollista. Erilaisten haasteiden ja tarpeiden yhdistäminen koko työyhteisön tarpeiden kanssa tilaan sopien, voi olla monimutkainen suunnitteluprosessi. Lopputuloksena on kaikkia palkitseva toimiva työympäristö, jonne on kiva tulla töihin. Lisäksi onnistunut tilamuutos palvelee yrityksen tulevaisuutta.

Esteetön työympäristö

Yritys- ja toimitilojen tulisi olla esteettömiä, mikä tarkoittaa myös saavutettavuutta. Rakennuksen sijainnilla ja yritystilan esteettömyydellä on vaikutusta työntekijöihin mutta myös yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Esteettömyyteen kuuluvat myös toimivat työpisteet, turvalliset materiaalit, hyvä valaistus sekä akustiikka.
Albaplus julkitilakalusteet

Työergonomia

Hyvällä työergonomialla parannetaan työhyvinvointia. Sisustussuunnittelun avulla voidaan luoda toimiva, terveellinen ja turvallinen työympäristö.

Tarvittavat apuvälineet,  säädettävät ja muuntautuvat kalusteet, hyvä ja monipuolinen valaistus, sopivat materiaalit, toiminta-alueet eri aktiviteeteille ja työn tauottamiselle ovat osa tila- ja sisustussuunnittelua. Ergonomian haasteissa voimme jopa konsultoida työergonomiaan erikoistunutta fysioterapeuttia.

Allergiaystävällinen työympäristö

Hyvä sisäilma on edellytys hyvälle ja toimivalle työympäristölle. Siihen liittyy vahvasti tilan siisteys ja pölyttömyys. Muita allergioita aiheuttavia asioita työympäristössä ovat mm. siivoamiseen käytettävät kemikaalit, huonekasvit sekä pintamateriaalit. On tärkeää valita kulutukseen ja työympäristöille soveltuvia hyväksyttyjä materiaaleja, jotka ovat vähäpäästöisiä, pölyämättömiä ja mahdollisesti allergiatunnuksen omaavia.

Biofilinen työympäristö

Biofilialla tarkoitetaan ihmisen sisäsyntyistä rakkautta luontoa ja luonnon elementtejä kohtaan, mikä on kulttuurista ja persoonasta riippumaton. Ikkunanäkymät luontoon tai puistoon saavat meidät viihtymään töissä paremmin kuin työskentely ikkunattomassa huoneessa. Biofilinen suunnittelu luo työympäristöön luonnonmukaisuutta ja luontoa muistuttavia elementtejä, millä lisätään työntekijöiden työhyvinvointia. Sillä lievennetään mm. haitallisia aistiärsykkeitä ja parannetaan keskittymiskykyä.
Albaplus ravintolakalusteet

Aistiesteetön työympäristö

Mahdollisimman aistiesteetön työympäristö on eduksi kaikkien tilan käyttäjien hyvinvoinnille. Kaikki yllä mainitut hyvän fyysisen työympäristön edellytykset luovat toteutuessaan osittain myös aistiesteetöntä työympäristöä. Yllättävän paljon löytyy aistisäätelyn häiriöitä omaavia ihmisiä (jopa joka kymmenes) mutta myös erityisherkkiä (jopa joka viides).

Kokemusperäinen näkökulma työympäristöön

Meillä on omakohtaista kokemusta työskentelystä toimistotiloissa, kun haasteinamme ovat olleet väliaikainen liikuntakyvyn heikentyminen, allergiat, aistiyliherkkyydet ja erityisherkkyys. Tunnemme muitakin samankaltaisia haasteita kokeneita ihmisiä. Siksi vahvuutemme sisustusarkkitehtina ja tilasuunnittelijoina on löytää luovasti toimivia ratkaisuja työympäristön tila- ja sisustusongelmiin monitahoisella lähestymistavallamme.

Aulakalusteet, toimistokalusteet ja julkisen tilan kalusteet

Huomasitko jo, että palveluihimme kuuluu halutessa myös kalusteiden toimitus kohteeseen edustamastamme valikoimasta?

Suunnittelemme yritystiloja asiakkaan budjettiin, toiveisiin ja tavoiteltuun ilmeeseen sopivilla tuotteilla oli ne minkä brändin tuotteita tahansa. Tarvittaessa ehdotamme ja tarjoamme kalusteita edustamiemme valmistajien valikoimasta.

Voit tutustua Estelin toimistokalusteisiin täällä ja Albaplusin aula- ja toimitilakalusteisiin täällä. Päämiehemme Presotton kodin valikoiman monia pehmustettuja istuimia saa myös paloturvallisina. Kysy meiltä lisää!

Keskusteltaisiinko yhdessä miten asiantuntevalla remonttisuunnittelulla saisimme kehitettyä hyvän ja hyvinvointia edistävän työympäristön yritykseesi?

Lue lisää mitä olemme kirjoittaneet aiemmin työympäristöjen suunnittelusta blogijulkaisussamme: Työympäristöjen suunnittelu on kattava projekti

Asiakkaamme kertovat

Asiakasprojekti: Merima Oy

Tässä toimitilakohteessa suunnittelimme uusiksi kohtaamistilat eli sisääntulon, ruokailu- ja taukotilan, keittiön sekä neuvotteluhuoneen ja vessat. Projektin toteutuksessa kulminoituu suunnittelutavoitteemme yhdistää monia toimintoja monille käyttäjille niin, että tilojen käyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa, kulkuväylät riittävän moninaiset, valaistus monipuolista, tilat jaettu eri tarkoituksiin. Tyylikäs sisustuksen ilme materiaaleineen sekä väreineen vahvistaa yritysimagoa ja osaltaan antaa viitteitä yrityksen toimialasta.

Lue asiakasprojektista lisää »

Asiakasprojekti: Merima Oy

Tässä toimitilakohteessa suunnittelimme uusiksi kohtaamistilat eli sisääntulon, ruokailu- ja taukotilan, keittiön sekä neuvotteluhuoneen ja vessat. Projektin toteutuksessa kulminoituu suunnittelutavoitteemme yhdistää monia toimintoja monille käyttäjille niin, että tilojen käyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa, kulkuväylät riittävän moninaiset, valaistus monipuolista, tilat jaettu eri tarkoituksiin. Tyylikäs sisustuksen ilme materiaaleineen sekä väreineen vahvistaa yritysimagoa ja osaltaan antaa viitteitä yrityksen toimialasta.

Lue asiakasprojektista lisää »

Ota yhteyttä

Lisää työviihtyvyyttä ja vahvista brändiäsi käytännöllisillä ja tyylikkäillä toimitiloilla. Ota yhteyttä ja suunnittelemme juuri sinun yritystäsi parhaiten palvelevan, raikkaan ja toiminnallisen ratkaisun!